Tam Bahar

Katagori :

Arı Yılı, Ekolojik Arıcılık

yayın tarihi :

Paylaş :

Kısa – Öz

+ Tam Bahar Elma çiçekleriyle başlar
+ Polen ve Nektar yeterince mevcut, kuluçka çok kısa zamanda maksimum seviyesine çıkacak
+ Drohn kuluçkası görülür
+ Güçlü kolonilerde bal katına çıkılabilir
+ Güçlü kolinilerde “oğula gitme” içgüdüsü belirir

Tam Bahar; oğul sezonuna doğru!

” Tam Bahar ” kavramına türkçe’de rastlamadım. Tam bahar Almanya’da Elma çiçeklerinin açmasıyla başlar. Her eyalette farklılık gösterir. Bulunduğumuz eyalette Nisan’ın ortalarına doğru başlar. Kiraz çiçeklerinin bitimiyle birlikte Elma’nın yanında Vişne’nin de çiçeklenme zamanı. Son olarak böğürtlenlerle “Tam Bahar’ın” da sonuna gelinmiştir.

Bunlar bilinmeli

+ Kiraz çiçeklerinden sonra kolineler hızla büyür ve oğul verme içgüdüsü artar
+ Kış arılarının devri kısa zaman sonra tamamlanacak
+ Varroa akarının üreme hızı öncekinden önemli ölçüde daha hızlı artar
+ Varro akarları Erkek kuluçkasının içinde ürmesini artırır
+ Kuluçka hastalıklarının semptomları kovan içinde görünür hale gelir
+ Nosema Apis’in üremisi durma noktasına gelir ve Nosema ceranae üremesi devam eder
+ Küçük Kovan Böceği(Athina tumida) ve larvası zayıf kolonilerde görülebilir

Bunlar Yapılmalı

Kovanda

+ Kuluçka mümkün mertebede değiştirmeden-müdahale etmeden bırakılmalı
+ Kuluçka peteklerinin gelişimi ve hastalık durumları kontrol edilmeli

Yiyecek stokları kontrol edilmeli

+ Arılar polen ve nektar ihtiyacı artmış, besin ihtiyacının yeterli miktarda karşılanması gerekir
+ Larvalar besin suyunun içinde yüzmeli, aksi durumda yetişkin arılarda hastalıklar görülebilir

Oğul Kontrolü

+ Peteklerin yapıları kontrol edilmeli, düzensiz ve dalgalı ya da kesitiye uğramış petekler oğul verme eğilimine işarettir
+ Ana arı memesi kontrolü yapılmalı