Türe uygun Arıcılık ile Arının Doğasına uygun Arıcılık arasındaki farklar

Katagori :

Ekolojik Arıcılık

yayın tarihi :

Paylaş :

Doğadaki gibi, yüksekte ağaç kovuklarında olan Türe uygun arıcılık ile kovanlarda doğaya uygun arıcılık arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Arının doğasına uygun arıcılık, doğal arıcılık, ekolojik arıcılık, sürdürülebilir arıcılık, darwinist arıcılık vs. adlarla karşılaştığımız arıcılık, zaman zaman kafa karıştırabilir. 

Belki de en önemli ortak noktaları; Varroa mücadelesinde kimyasal-sentetik uygulamalar kullanmamaları. 

Türe uygun ya da darwinist arıcılık, orman arılarının ağaçlardaki yaşam koşullarına dayanmaktadır. 

“Sürdürülebilir arıcılık” ya da “arının doğasına uygun arıcılık” da mümkün olduğu kadar türe uygun, katkısız ve kalıntı bırakmayan ürünleri tercih eder. Yine de amaçları, başlangıçta insanlar olmadan, ağaçlarda olduğu gibi, arıların hayatta kalabileceği koşullar yaratmak da degil. Bütün bunlar doğal – sürdürebilir arıcılığı, tamamlayan vazgeçilmez kaygılardır elbette. Bunun üzerine kafa yordukları da kesin. 

Buradaki tablo, ağaçlarda yaşayan türe uygun arıcılık ile arılıkta yaşayan doğaya uygun arıcılık arasındaki en önemli benzerlikleri ve farklılıkları göstermektedir.